Biblická slova:

Mně je nejlépe v Boží blízkosti.

Žalm 73,28

Kázání:  23.04.2017

 Dává nám Ježíš moc, anebo úkol?

 

 

07.05.2017

 

 

 

 

     

NOVÉ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  UDÁLOSTI  A  AKTUALITY

PODPOŘTE NÁS

Církev československá husitská (CČSH)

Ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá neděle
10:00

bohoslužby s večeří Páně

První neděle v měsíci
19:00

bohoslužby s večeří Páně

 
Druhá neděle v měsíci
10:00
program pro všechny děti
Úterý
9:00 - 12:00
pro veřejnost
Čtvrtek
13:00 - 16:00
pro veřejnost
První úterý v měsíci
17:00
pracovní jednání rady starších
     
Pondělí a Pátek
10:00 - 12:00
Návštěvy v Domově Sue Ryder
     

 

NOC LITERATURY 10.05.2017  NO MICHLE

 

Literární happening organizují Česká centra ve spolupráci s klastrem Sdružení kulturních institutů zemí EU (European Union National Institutes for Culture), zahraničními velvyslanectvími,  Zastoupením Evropské komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint. Projekt se koná v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi – Světa knihy. V Praze i v dalších městech v ČR proběhne Noc literatury 10. května 2017.

 

Projekt organizují Česká centra od roku 2006. K projektu se před pěti lety připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V roce 2013 se poprvé četlo kromě Prahy také v dalších osmi městech Česka. Letos již proběhne Noc literatury ve více než 50 městech v ČR a připojí se také přes 20 měst ve světě. Za dobu svého konání představila Noc literatury jen v Praze více než 160 knih.

 

Výročního shromáždění 01.04.2017

   

 

 


SOCIÁLNÍ FOND:

Dlouhodobě podporujeme několik lidí ve složité zdravotní, ekonomické a sociální situaci (např. samoživitelky s dětmi, dočasně nezaměstnané a čekající na vyměření sociálních dávek i bezdomovce). Dosud jsme tuto pomoc uskutečňovali pouze v rámci nejbližších a nejaktivnějších členek náboženské obce. V posledním roce se však počet potřebných zvýšil a díky některým z Vás se také okruh pomáhajících rozrostl. Po diskusi v radě starších byl proto založen sociální fond. Vracíme se tak do dob, kdy církev pomáhala lidem chudým, lidem postiženým válkou nebo jiným náhlým neštěstím. Od roku 2010 podporujeme obyvatele Domu na půl cesty Maják, ve kterém žijí a snaží se plně zapojit do společnosti mladí lidé, kteří část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí z dysfunkčních rodin. Jednou týdně poskytujeme ubytování nevidomému mladému muži s vodicím psem.

 

Děkujeme za věcnou pomoc  - např. nákup dárků, donesení vhodného oblečení, pelech pro vodicího psa, matraci a další věci, které můžeme využít.

 

Můžete-li pomoci finančně, prosíme, posílejte své dary na účet náboženské obce u KB č. 35-7932390207/0100  s VS 402. Také nás upozorněte, znáte-li někoho, komu by bylo zapotřebí nějak pomoci, pokusíme se o to.

 

OPRAVY A ÚDRŽBA SBORU A FARY, KTERÉ JSOU HISTORICKOU PAMÁTKOU: 

Po celkové rekonstrukci střechy našeho sboru a fary, kterou jsme završili na podzim roku 2014, nám zůstaly půjčky dvěma náboženským obcím v celkové výši 500 000 Kč se splatností do pěti let. Dosud se nám daří každý rok splatit 100 000 Kč, tedy ještě zbývá zaplatit 300 000 Kč. Pokud byste mohli přispět na účet náboženské obce u

KB č. 35-7932390207/ 0100, prosím, uvádějte na platbách VS 401. Děkujeme.