Kázání

2. 6. 2019

26. 5. 2019

19. 5. 2019

12. 5. 2019

5. 5. 2019

Vzdálit se k Bohu
Dary Božího slova
Čisté a nečisté
Mesiáš podle nás
Dodatková kapitola

21. 7. 2019

7. 7. 2019

23. 6. 2019

16. 6. 2019

9. 6. 2019

Naše volba
Učit se dobrému
Nepořádek v životních hodnotách
Moudrost - Boží společnice
Svatodušní svátky

8. 9. 2019

1. 9. 2019

25. 8. 2019

4. 8. 2019

28. 7. 2019

Boží vláda
Inspirace A. Schweitzerem
Nejde jen o pravidla
Správný křesťanský život
Dveře Pána Boha

13. 10. 2019

6. 10. 2019

29. 9. 2019

22. 9. 2019

15. 9. 2019

Věrnost za vděčnost
Boží vyznavači
Ježíšův učedník
Milosrdenství a odpuštění
Pánu Bohu na nás záleží

1. 12. 2019

24. 11. 2019

10. 11. 2019

3. 11. 2019

27. 10. 2019

1. neděle adventní
Ježíš - Kristus a Král
Věčný život
Naděje do budoucnosti
Když dva dělají totéž

8. 12. 2019

2. neděle adventní

15. 12. 2019

3. neděle adventní

22. 12. 2019

4. neděle adventní

25. 12. 2019

Hod Boží vánoční

29. 12. 2019

neděle po Vánocích
Znovu s nadějí

12. 20. 2019

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM