Hostie podle původní formy
Františka Bílka


Náboženská obec CČSH v Praze 4 - Michli ve spolupráci
s Institutem evangelizace a pastorace obnovily po 85 letech ruční výrobu vlastních hostií, jejichž podobu navrhl František Bílek.

 

Dárek ke 100. výročí služby CČSH

Dárková krabička

Část pečícího stroje

Myšlenka na znovuobnovení výroby hostií se zrodila při přípravě knihy „František Bílek
v Církvi československé husitské“ v závěru minulého století, kterou je dosud možné zakoupit v Blahoslavu. Uskutečnění myšlenky dotažené až k možnosti nákupu těchto hostií pro vysluhování Večeře Páně při liturgii v náboženských obcích je darem církvi
a pro církev k jejímu 100. výročí služby.

Institut evangelizace a pastorace CČSH nechal pečící stroj vyrobit a Náboženská obec Praha 4 - Michle na něm pak hostie svépomocí peče. Nejprve bylo připraveno dárkové balení hostií v počtu 5 velkých a 28 malých hostií pro každou náboženskou obec. V důsledku koronavirové infekce hostie dostávaly náboženské obce v průběhu roku.

 

Dnešní elektrický stroj peče současně 4 velké a 14 malých hostií. Následně se zvlhčují, a pak se ručně vykrajují. Každá hostie je proto originálem. Pečicí formy byly vyrobeny podle oněch původních forem, které navrhnul František Bílek. Původní kleště z 30. let 20. století se vkládaly ještě do pece a byly troje: pro 7 velkých hostií, pro 26 malých
a 9 malých hostií. Jsou uchovány v Ústředním archivu a muzeu CČSH.

Popis hostií: Na velké hostii je zobrazena rozlomená hostie, kterou drží dvě ruce. Po okraji hostie je nápis: „Hle život – Hle dílo mé – je lámu a dávám.“ Na její zadní straně je rýha ve tvaru V, která umožňuje správnou orientaci držené hostie při pohledu zezadu. Malá hostie je zdobena kalichem s ozdobným vrypem při okraji, zadní strana hladká.

Malé i velké hostie se vyráběly v církvi pouze od roku 1935 do 1937. Bude k nim tentokrát církev a doba, ve které žijeme, vstřícnější?

Naším přáním je, aby si hostie našly cestu do našich sborů a postupně se rozšířily do všech náboženských obcí v církvi. A staly se tak sjednocujícím prvkem církve v její různosti: ve službě, v řízení, v bohoslužebných projevech a ve zbožnosti. Kéž to vše je vedeno jedním Duchem – Duchem Kristovým.


Eva Mikulecká

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM