Hostie podle původní formy
Františka Bílka


Náboženská obec CČSH v Praze 4 - Michli ve spolupráci
s Institutem evangelizace a pastorace obnovily po 85 letech ruční výrobu vlastních hostií, jejichž podobu navrhl František Bílek.

 

Podpořte nás

Výroba hostií je pracná a časově náročná. Vyhotovení jednoho balení (100 velkých a 400 malých hostií) trvá přibližně 5,5 hodiny. 


Prodejní cenu (390 Kč/krabička) dotuje náboženská obec a Institut evangelizace a pastorace CČSH.


Příspěvky zasílejte na účet č. 35-7932390207/0100 s variabilním symbolem 403.  Děkujeme.

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM