Vítejte na webových stránkách Náboženské obce Církve československé husitské (NO CČSH) v Praze 4 – Michli.
Jsme jednou z náboženských obcí této církve v Praze. Scházíme se ve sboru, který nese jméno humanisty, teologa,
lékaře a varhaníka 
                                    Alberta Schweitzera.

fara09.jpg

Co nabízíme

KONCERTY

30709534_1817078471928750_20894475201607

V říjnu 2018 zahajujeme další ročník koncertů ve Sboru Alberta Schweitzera Církve československé husitské. 

Koncerty probíhají vždy v druhé polovině roku. 

       BOHOSLUŽBY

IMG_0101.jpg

Bohoslužby nejsou nic tajemného, při nich si pravidelný účastník i nový návštěvník srovnává své jednání a život podle Boží vůle, zažívá blízkost a posilu Boží a hledá podporu a potěšení i od druhých. Může také vést rozhovor s Pánem Bohem zpěvem, modlitbou. Slyší výklad příběhů z Bible.  

OBŘADY & PŘÍPRAVY

KE SVÁTOSTEM

bohosluzbyy.jpg

Církevní svátosti a obřady doprovázejí člověka celým jeho životem: křtem je přičleňován k lidu Božímu, večeří Páně je sycen Boží milostí a pro život věčný, biřmováním se rozhoduje vědomě pro následování svým chováním životního příkladu Ježíšova, stupem do manželství přijímá svého manžela/manželku jako dar od Boha, v nemoci je mu nabízena útěcha nemocných, pohřbem pak je vyprovázen pozůstalými a zvěstuje se naděje věčného života po vzkříšení. 

PROGRAMY

PRO DOSPĚLÉ

desatero.jpg

Společná setkávání

Přemýšlení nad událostmi každodenního života a jeho porovnání s pohledem věřícího člověka.

Programem provází farářka Eva Mikulecká.

     DOMOV PRO 

SENIORY

gimdxQ.jpg

Konají se zde ekumenické bohoslužby 
a dělí se o ně ŘKC, ČCE a naše CČSH. Naše farářka, Eva Mikulecká, zde koná bohoslužby vždy v určitých termínech (viz tabulka Pravidelné setkávání).

DĚTSKÉ TÁBORY

IMG_1995.JPG

Letní tábory s dětmi vede již po mnoho let na bývalém statku v Borovnici naše předsedkyně rady starších Jana Krajčiříková. Připravuje také "Cestu", která vychází 1x měsíčně v časopise "Český Zápas".

PROGRAMY

PRO DĚTI

zmenšená děti.jpg

 Dokážu to sám...

Rozvíjení samostatnosti, pocitu zodpovědnosti, zprostředkování zážitku radosti z vykonané práce a tvořivé trávení volného času.

Programem provází paní Jitka Brejtrová.

Nedělní škola Kořínky

Vyprávění, hry a společné tvoření podle nové knihy Kořínky víry, se kterou každé dítě pracuje.

Programem provází paní Jana Krajčiříková.

kniha Kořínky.jpg

POTRAVINOVÁ
POMOC

Výdej potravin

Společným úsilím Ekumenické sítě pro aktivity mladých, o.p.s.  pořádáme každý pátek od 15:30 výdej potravin.

Kontakt: pí. Velebilová (703 168 533)