Vítejte na webových stránkách Náboženské obce Církve československé husitské (NO CČSH) v Praze 4 – Michli.
Jsme jednou z náboženských obcí této církve v Praze. Scházíme se ve sboru, který nese jméno humanisty, teologa,
lékaře a varhaníka 
                                    Alberta Schweitzera.

Podpořte nás

VŠEOBECNÝ FOND

Pokud se rozhodnete přispět na náš všeobecný fond, číslo účtu je
35-7932390207 /0100 , variabilní symbol  400. Všechny příspěvky a dary budou zaznamenány a budeme Vás informovat o jejich využití. Na požádání Vám vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání. Jménem naší náboženské obce upřímně děkujeme všem, kteří nás podporují.

VÝROBA HOSTIÍ
Výroba hostií je pracná a časově náročná. Vyhotovení jednoho balení (100 velkých a 400 malých hostií) trvá přibližně 5,5 hodiny a podílejí se na něm 3 členky našeho sboru.
Celý proces spočívá v pečení, následném zvlhčení, ručním vykrajování a závěrečném balení.
Prodejní cena (390 kč/krabička) je dotována z vlastních zdrojů. 
Podpořte prosíme výrobu těchto jedinečných hostií zasláním příspěvku na účet č. 
35-7932390207/0100, variabilní symbol  403. Děkujeme.

SOCIÁLNÍ FOND:

Dlouhodobě podporujeme několik lidí ve složité zdravotní, ekonomické a sociální situaci (např. samoživitelky s dětmi, dočasně nezaměstnané a čekající na vyměření sociálních dávek i bezdomovce). Počet potřebných se postupně zvyšuje. Po diskusi v radě starších byl proto založen sociální fond. Vracíme se tak do dob, kdy církev pomáhala lidem chudým, lidem postiženým válkou nebo jiným náhlým neštěstím. Od roku 2010 podporujeme obyvatele Domu na půl cesty Maják, ve kterém žijí a snaží se plně zapojit do společnosti mladí lidé, kteří část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí z dysfunkčních rodin. Děkujeme za věcnou pomoc - např. nákup dárků, donesení vhodného oblečení, pelech pro vodicího psa, matraci a další věci, které můžeme využít. Můžete-li pomoci finančně, prosíme, posílejte své dary na účet náboženské obce u KB č. 35-7932390207/0100 s VS 402. Také nás upozorněte, znáte-li někoho, komu by bylo zapotřebí nějak pomoci, pokusíme se o to. Děkujeme.

OPRAVY A ÚDRŽBA SBORU A FARY, KTERÉ JSOU HISTORICKOU PAMÁTKOU

V roce 2020 nás čeká oprava společenské místnosti na faře (nová omítka, malování, čištění koberců, pořízení nábytku pro uskladnění pomůcek pro práci s dětmi). Chcete-li nás podpořit, přispějte na účet č. 35-7932390207/0100 s VS 401. Děkujeme.

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM