Vítejte na webových stránkách Náboženské obce Církve československé husitské (NO CČSH) v Praze 4 – Michli.
Jsme jednou z náboženských obcí této církve v Praze. Scházíme se ve sboru, který nese jméno humanisty, teologa,
lékaře a varhaníka 
                                    Alberta Schweitzera.

fara09.jpg

Podpořte nás

IMG_20200428_134356.jpg
hostie2_krabička.jpg

FOND NA KOUPI POZEMKU
Náboženská obec vlastní Sbor Alberta Schweitzera a nyní jedná o koupi pozemku č. 924 o výměře 281 m2 od MČ Prahy 4. Celková částka za pozemek, kde stojí sbor s židovskými náhrobky, je 1 089 878 Kč. 

Pomozte nám svým příspěvkem na účet č. 35-7932390207/0100, VS 404 tohoto cíle dosáhnout. Děkujeme.

VÝROBA HOSTIÍ
Výroba hostií je pracná a časově náročná. Vyhotovení jednoho balení (100 velkých a 400 malých hostií) trvá přibližně 5,5 hodiny a podílejí se na něm 3 členky našeho sboru.
Celý proces spočívá v pečení, následném zvlhčení, ručním vykrajování a závěrečném balení.
Prodejní cena (390 kč/krabička) je dotována z vlastních zdrojů. 
Podpořte prosíme výrobu těchto jedinečných hostií zasláním příspěvku na účet č. 
35-7932390207/0100, VS 403. Děkujeme.

Člověk v církvi

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky placené bankovním převodem posílejte na účet
č. 35-7932390207 /0100 , VS 2061. Do kolonky "zpráva pro příjemce"napište, prosím, jméno člena/členů, za které příspěvky posíláte. Děkujeme. 

SOCIÁLNÍ FOND

Sociálním fondem podporujeme lidi ve složité zdravotní, ekonomické a sociální situaci (např. samoživitele/ky s dětmi a dočasně nezaměstnané a čekající na vyměření sociálních dávek ). Počet potřebných se stále zvyšuje. Již od roku 2010 podporujeme obyvatele Domu na půl cesty Maják, ve kterém žijí a snaží se plně zapojit do společnosti mladí lidé, kteří část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí z dysfunkčních rodin. Děkujeme za věcnou pomoc - např. nákup dárků, donesení vhodného oblečení a další věci běžné potřeby. Můžete-li pomoci finančně, prosíme, posílejte své dary na účet č. 35-7932390207/0100, VS 402. Děkujeme.

OPRAVY SBORU - HISTORICKÉ PAMÁTKY

V roce 2021 nás čeká modernizace sociálního zařízení, obnova zabezpečovacího systému, oprava společenské místnosti na faře ( čištění koberců). Chcete-li nás podpořit, přispějte na účet 
č. 35-7932390207/0100, VS 401. Děkujeme.

VŠEOBECNÝ FOND

Pokud se rozhodnete přispět na náš všeobecný fond, číslo účtu je
35-7932390207 /0100 , VS 400. Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání. Jménem naší náboženské obce upřímně děkujeme všem, kteří nás podporují.