top of page
koláž3.jpg

Nabízíme

IMG_0101.jpg

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby nejsou nic tajemného. Obsahují čtení a výklad z Bible, modlitby, zpěvy a večeři Páně. Návštěvníci při nich prožívají nejen Boží blízkost a posilu, ale dostává se jim podpory a potěšení také od druhých. 
Kdy: neděle od 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Eva Mikulecká (728 047 030)

30709534_1817078471928750_20894475201607

KONCERTY

Koncerty probíhají u nás ve sboru Alberta Schweitzera Církve československé husitské po celý rok, nejčastěji však v podzimním a zimním období.

Sledujte úvodní stranu, kterou pravidelně aktualizujeme.

OBŘADY & PŘÍPRAVY KE SVÁTOSTEM

bohosluzbyy.jpg

Církevní svátosti a obřady doprovázejí člověka celým jeho životem: křtem je přičleňován k lidu Božímu, večeří Páně je sycen Boží milostí a pro život věčný, biřmováním se rozhoduje vědomě pro následování svým chováním životního příkladu Ježíšova, vstupem do manželství přijímá svého manžela/manželku jako dar od Boha, v nemoci je mu nabízena útěcha nemocných, pohřbem je pak vyprovázen pozůstalými a zvěstuje se naděje věčného života po vzkříšení. 
Kontaktní osoba:
Eva Mikulecká (728 047 030)

gimdxQ.jpg

DOMOV PRO SENIORY

Bohoslužby

Zde poskytujeme ekumenické bohoslužby pro obyvatele Domova seniorů, o které se spolu s ŘKC a ČCE dělíme.
Kontaktní osoba: Eva Mikulecká (728 047 030)

DSC_0003.jpg
DSC_0074.png

VÝROBA HOSTIÍ

Vyrábíme hostie dle vzoru kněze Františka Bílka. Více informací naleznete ZDE.

20220614_124725.jpg

ČESKÝ ZÁPAS, KNIHY, NÁLEPKY

Český zápas je týdeník vydávaný Církví československou husitskou. Jeho tištěnou podobu si můžete vyzvednout v našem sboru (elektronická podoba je ke stažení ZDE). Také si u nás můžete zakoupit různé knihy či samolepky symbolizující naši církev.

potravinová_pomoc.jpg

POTRAVINOVÁ  POMOC  více zde

Výdej potravin

Potravinová pomoc potřebným.

Kdy: Pátek od 15:30 - 16:30 hod.

Kontaktní osoba: Oksana Velebilová (703 168 533)

pompo.jpg

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Book Club

Setkávání nad Biblí

Zamyšlení nad biblickými texty a duchovní literaturou.
Diskuze, úvahy nad zajímavými otázkami, píseň, modlitba.

Kdy: Středa 16:30 hod

Kontaktní osoba: Johana Petriková (777 814 989)

Pěvecký sbor

Vítání jsou všichni, kdo rádi zpívají. Vede nás Barbora Vlková.

Kdy: Středa 18:00 hod.

Kontaktní osoba: Johana Petriková (777 814 989)

Medvídek

PROGRAMY PRO DĚTI

zmenšená děti.jpg
kniha Kořínky.jpg

Tvoříme na faře

Kdy: středa 16:00 - 17:30 hod.

Kontaktní osoba: Tereza Jiránková (773 728 828)

Nedělní škola Kořínky

Kdy: Druhá neděle v měsíci od 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Jana Krajčiříková (732 252 465)

Str. 2-3 - Tábor 3.jpg

Letní tábor

Probíhá každoročně 14 dní v červenci, letos v Trnově u Dobrušky.

Kdy: červenec

Kontaktní osoba: Jana Krajčiříková (732 252 465)

bottom of page