top of page
koláž3.jpg

Nabízíme

BOHOSLUŽBY

IMG_0101.jpg

Bohoslužby nejsou nic tajemného. Obsahují čtení a výklad z Bible, modlitby, zpěvy a večeři Páně.

Návštěvníci při nich prožívají nejen Boží blízkost a posilu, ale dostává se jim podpory a potěšení také od druhých. 
Kdy: neděle od 10:00 
Kontakt: Eva Mikulecká
(728 047 030)

POTRAVINOVÁ  POMOC 

potravinová_pomoc.jpg

Výdej potravin

Potravinová pomoc potřebným.

Kdy: Pátek od 15:30 - 16:30

Kontakt: Oksana Velebilová

(703 168 533)

VÝROBA HOSTIÍ

DSC_0003.jpg
DSC_0074.png

Vyrábíme hostie dle vzoru kněze Františka Bílka. Více informací ZDE.

KONCERTY

30709534_1817078471928750_20894475201607

Po Covidu zahajujeme další ročník koncertů ve Sboru Alberta Schweitzera Církve československé husitské. 

Sledujte, prosím, úvodní stránku.

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Book Club

Setkávání nad Biblí

Zamyšlení nad biblickými texty a duchovní literaturou.
Diskuze, píseň, modlitba.

Kdy: Úterý 17:00 (mimo první úterý v měsíci)

Kontakt: Jitka Brejtrová
(737 128 72)

DOMOV PRO SENIORY

gimdxQ.jpg

Zde poskytujeme ekumenické bohoslužby pro obyvatele Domova seniorů, o které se
spolu s ŘKC a ČCE dělíme.

Kontakt:
Eva Mikulecká
(728 047 030)

OBŘADY & PŘÍPRAVY KE SVÁTOSTEM

bohosluzbyy.jpg

Církevní svátosti a obřady doprovázejí člověka celým jeho životem: křtem je přičleňován k lidu Božímu, večeří Páně je sycen Boží milostí a pro život věčný, biřmováním se rozhoduje vědomě pro následování svým chováním životního příkladu Ježíšova, vstupem do manželství přijímá svého manžela/manželku jako dar od Boha, v nemoci je mu nabízena útěcha nemocných, pohřbem je pak vyprovázen pozůstalými a zvěstuje se naděje věčného života po vzkříšení. 
Kontakt:
Eva Mikulecká
(728 047 030)

Ježíš neřekl: ´Poznej mne!´, nýbrž: ´Následuj mne!´

ČESKÝ ZÁPAS, KNIHY, NÁLEPKY

20220614_124725.jpg

Český zápas je týdeník vydávaný Církví československou husitskou. Jeho tištěnou podobu si můžete vyzvednout v našem sboru (elektronická podoba je ke stažení ZDE). Také si u nás můžete zakoupit různé knihy či samolepky symbolizující naši církev.

Medvídek

PROGRAMY PRO DĚTI

Nedělní škola Kořínky

Kdy: Druhá neděle v měsíci od 10:00

Kontakt: Jana Krajčiříková

(732 252 465)

Biblická putování

Kdy: čtvrtek od 16:00

Kontakt: Jitka Brejtrová (737 128 702)

Dokážu to sám...

Kdy: Pátek od 15:00

Kontakt: Jitka Brejtrová (737 128 702)

Dočasně pozastaveno

Dočasně pozastaveno

kniha Kořínky.jpg
zmenšená děti.jpg

Letní tábor

Probíhá každoročně 14 dní na bývalém statku v Borovnici u Vlašimi.

Kdy: červenec

Kontakt: Jana Krajčiříková

(732 252 465)

 

Příměstský tábor

Týden výletů a společných aktivit se zázemím v našem sboru, klubovně.

Kdy: červenec/srpen

Kontakt: Jitka Brejtrová (737 128 702)

Str. 2-3 - Tábor 3.jpg
bottom of page