Hostie podle původní formy
Františka Bílka


Náboženská obec CČSH v Praze 4 - Michli ve spolupráci
s Institutem evangelizace a pastorace obnovily po 85 letech ruční výrobu vlastních hostií, jejichž podobu navrhl František Bílek.

 

Úvod

Seznámení s projektem hostií podle Františka Bílka.

"Hle život - hle dílo mé, je lámu a dávám" je text na velké hostii. Ten vede křesťany ke stálému promýšlení a prožívání Večeře Páně. Na malé hostii najdeme kalich, který symbolizuje přijímání
"pod obojím způsobem".

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM