top of page

O nás

Náš sbor vznikl po dlouholeté rekonstrukci zchátralé budovy, která však do začátku 2. světové války byla fungující židovskou synagogou. Vždycky budeme vzpomínat se smutkem i úctou na hroznou dobu, která nejvíce postihla právě židovský národ. Mít možnost se setkávat v obnoveném objektu je pro nás stálým mementem, abychom se nebáli postavit zlu v jakékoli formě, i když se nás zpočátku zdánlivě netýká. S vděčností a úctou se snažíme tento dům zasvěcený Bohu obnovovat jako stavbu, ale i jako "duchovní dům". To znamená, že se pokoušíme budovat  ve společenství věřících křesťanů (skupinu lidí), kteří svým chováním, jednáním a myšlením přispívají k dobru svých bližních a ke konání dobra je také získávají. 


Náboženská obec podporovala obecně prospěšnou společnost Ekumenickou síť pro aktivity mladých v rekonstrukci domu, který stojí v našem těsném sousedství, a od roku 2007 poskytuje mladým lidem, kteří prožili své dětství v dětských domovech či v jiných institucích a také v nevhodném rodinném zázemí , nejen bydlení, ale dennodenní doprovázení, který jim pomáhá zvládnout úspěšný vstup do života společnosti. Více se o tomto Domovu na půl cesty "Maják" dočtete na www.enyamajak.cz. Spolupráce mezi Domovem "Maják" a náboženskou obcí se dále rozvíjí podle potřeb, které Maják potřebuje pro svou činnost a pro konkrétní pomoc ubytovaným mladým lidem.     
 

Pán Ježíš řekl:
 "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte

a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."


 (Matoušovo evangelium, 11. kapitola, 28. Verš)

bottom of page