Biblický text:


Ti, kteří uvěřili, byli pospolu a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.

Skutky 2. kap

Aktuálně

--> Setkání mladých CČSH 25.-27.9. 

Kázání/promluvy:

26. 7. 2020

Jak naložit s pokladem

There are no items in this list

Please reload

Pozvání

Citáty A. Schweitzera k zamyšlení

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM